Toimistotarvikkeita ympäristöä säästäen


Me Paperipalvelussa uskomme, että yritystoiminnan ei välttämättä tarvitse olla ristiriidassa ympäristönsuojelun kanssa. Kaikesta kulutuksesta aiheutuu ympäristövaikutuksia, mutta oikeilla valinnoilla voi vaikuttaa. Ympäristöpolitiikkamme ei kuitenkaan rajoitu pelkästään tuotteiden ympäristövaikutusten arviointiin, vaan ympäristöjärjestelmämme mukaisesti tarkkailun kohteena ovat myös valmistajien ja tavarantoimittajien omat prosessit ja tavat toimia.

Oma toimintamme on ISO 14001 -ympäristösertifioitua ja kehitämme ympäristöjärjestelmäämme jatkuvasti. Pyrimme kuljetusten suunnittelulla saavuttamaan kustannussäästöjä ja pienentämään yrityksen aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Vältämme turhaa pakkaamista ja kierrätämme pakkausmateriaaleja. Edistämme ympäristönsuojelua ja vastustamme toimintaa, joka uhkaa ympäristön tai ihmisten terveyttä ja turvallisuutta. Pidämme myös huolta myymiemme tuotteiden kierrätyksestä elinkaaren loppupäässä (esim. värikasetit).

© Copyright Paperipalvelu